♥ Pretinci za školske udžbenike, 2017. ♥

Za početak moram reći da i danas pamtim kada sam djeci napravila prve pretince, biti ću iskrena 🙂 i reći da nisam baš vjerovala da će koristiti, moja zamisao je bila da osim što je uredno, biti će im lakše pronaći ako sortiraju udžbenike i bilježnice po predmetima.

Eva je od prvog dana prihvatila pretince i danas slaže svaki predmet u svoj pretinac. 🙂 Danas – u njezinoj sobi, prvo što se primjeti je 20-tak pretinaca na polici, pregledno i uredno. 🙂 Leon je dvije godine kasnije krenuo u školu, po njegovoj želji obojali smo u zeleno. Od prvog dana, do danas, kao i Eva slaže udžbenike i bilježnicu u pretince na polici.

U rujnu 2017. napravila sam Evi nove pretince od starih registratora. Postupak izrade možete pogledati u postu ” Organizacija papira” -> ovdje. Dogovorile smo da napravimo dva komada više za sljedeću nastavnu godinu 2018./2019. kada će dobiti nove predmete (kemiju i fiziku).

Eva je izabrala ljubičastu boju i sve pretince sama obojala. 🙂 Evine pretince iz 2012. godine (prvi razred), možete pogledati ovdje. 🙂 Leonove sv. zelene pretince možete pogledati ovdje.

Written by Iva